Magnetiske baser og Holdeset-slanger

Magnetic Bases and Stay Set Hose

Magnetiske baser

Magnetiske baser er passende for anvendelser, hvor hyppig flytning af luftproduktet er nødvendig. Den kraftige magnet tillader horisontal eller vertikal montering. Der findes en lukkeventil, som kan bruges til uendelig variation af kraft og strøm.

Holdeset-slanger

Til anvendelser, hvor luftproduktet hyppigt skal flyttes, er Fleksible fastholde-slanger (Flexible Stay Set Hoses™) ideelle. Monter simpelthen slangen tæt på anvendelsen og bøj den. Da slangen har "hukommelse", vil den hverken krybe eller bøje. Den fastholder altid målet indtil den flyttes fysisk til næste position.