Forstøvningsdyser med intern miks

Internal Mix Atomizing Nozzles

EXAIRs forstøvningsdyser med intern miks blander væske og vand inde i lufthætten og producerer den fineste forstøvning. Dyser med intern miks kan anvendes på væsker med en viskositet på op til 300 cP. Både luft- og væskesiden er under tryk.

Snævervinklede forstøvningsdyser med cirkulært mønster producerer en koncentreret væsketåge. De kan indstilles til at producere et tykt lag tæt på eller en meget fin tåge over 9 meter væk! De bruges ofte til præcisions-påføring af smøremidler under samling eller mærkning af artikler, som bevæger sig på et samlebånd.

Bredvinklede forstøvningsdyser med cirkulært mønster bruges til at dække et bredt område. De kan justeres til en let tåge eller en tung iblødsætnings-spray. De er populære til støvreduktion, befugtning og afkøling af produkter, mennesker eller dyr i et bredt område.

Fladsprededyser er specielt gode til lodrette eller vandrette samlebånd. Deres brede, tynde mønster gør effektivt brug af dyre væsker. Anvendelser omfatter påføring af maling på hængende plademetal eller ved hjælp af en vandtåge til at afkøle et laminatvæv.

Forstøverdyser med Afrettet Blæsermønster er designet til anvendelser, hvor plads er i overkurs. Det flade blæsermønster sprayer i en ret vinkel fra dysens retning, hvilket lader dig spraye præcis de rigtige steder, selv under trange vilkår. Dyserne er ideelle til at dække indersiden af lukninger og kanalsystemer.

360° Forstøverdyser med Hule Cirkulære Mønstre er designet til anvendelser, hvor spraymønsteret skal rettes væk fra dysen i alle retninger. 360° dyser er ideelle, hvor der er behov for en jævn og ensartet belægning på den indre diameter af et rør eller et lignende kanalsystem. De virker også godt til operationer, hvor der er behov for en tåge over et bredt område, såsom støvundertrykkelse, befugtning og nedkølning.

Forstøvningsdyser med intern miks

Anvendelser

 • Vask
 • Skylning
 • Belægning
 • Køling
 • Slukning
 • Vædning (fugtning)
 • Fugtning
 • Støvkontrol
Forstøvningsdyser med intern miks

Fordele

 • Helt justerbart
 • Maksimerer væskeudslip
 • Minimerer væskeforbrug
 • Konstruktion helt af rustfrit stål
 • Kompakt
 • Alsidig
 • Udskiftelige væske- og luftkapper
Forstøvningsdyser med intern miks

Mere Fordele

 • Minimerer luftforbrug
 • Fin atomisering
 • Fås i 1/4 og 1/2 NPT