Super luftforstærkeren

Super Air Amplifier™

Super luftforstærkere har de højeste forstærkningsrater og er de mest effektive luftforstærkere. Det patenterede* design bruger en særlig udfyldningsplade for at opretholde den kritiske position af komponenterne. Som resultat af det udløses en præcis mængde komprimeret luft med nøjagtige intervaller mod midten super luftforstærkeren. Disse stød af luft skaber en konstant strøm med høj hastighed hen over hele tværsnitsarealet. Yderligere fri luft trækkes gennem enheden, hvilket medfører højere forstærkningsrater. Den afbalancerede udslips-luftstrøm minimerer vind-vindforskydningen og laver dermed lydniveauer, der typisk er tre gange mindre end ved andre luftforstærkere.

*Patent #5402938

Super luftforstærkeren

Anvendelser

 • Aftræk for punktsvejsningsrøg
 • Køle varme dele
 • Tørre våde dele
 • Rengøre maskindele
 • Fordele varme i ovne
 • Ventilere indelukkede områder
 • Indsamle støv
 • Udtømme tankdampe
Super luftforstærkeren

Fordele
Sammenlignet med ventilatorer:

 • Kompakt, letvægt, portabel
 • Ingen elektricitet
 • Ingen bevægelige dele - ingen vedligeholdelse
 • Enderne kan nemt afledes
 • Omgående tænd/sluk
 • Variabel kraft og strøm
 • Ingen RF-interferens
Super luftforstærkeren

Fordele
Sammenlignet med udkastere:

 • Mere luft med mindre forbrug af komprimeret luft
 • Højere strømningsforstærkning
 • Ingen interne hindringer
 • Lever op til OSHA krav til tryk og støj
 • Stille

Klik her for at lære

hvordan luftforstærkere virker

hvordan luftforstærkere virker

Andre luftforstærkere